Mumă, Românie

Și-n crâng, și-n frunză,
Și dincolo de deal
S-aude un urlet,
Sfânt și cald.

Temător, flutură al tău steag,
Românie – patrie mumă,
Fiul tău îl privește îndurerat,
Cine l-a pironit pe lemnul sfârtecat?

(F. A. Bereschi)

România…o țară aflată în partea de ,,sud-est a Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre” pe harta Lumii, ne anunță obiectiv și clar internetul. L-aș cita, totuși, aici pe Nicolae Iorga care explică mai pe-ndelete ce e România: ,,Suntem un stat de necesitate europeană. Răzimată pe cetatea carpatică şi veghind asupra Gurilor Dunării, străjuind aici în numele şi interesul întregii Europe din spatele ei, ba încă şi mai departe, se cheamă că România noastră trăieşte şi vorbeşte aici nu numai pentru dânsa singură. Statul nostru este deci în atenţia estului şi vestului, nordului şi sudului deopotrivă şi în tot timpul. El deţine, cum s-a spus, o poziţiune cheie, iar atenţia aceasta a altuia pentru tine poate fi grijă şi simpatie, poate fi ocrotire, dar poate fi şi apetit sau primejdie. Un stat cu o astfel de situaţie în care te urmează în tot locul vânturile valurile, dator este cel dintâi să cunoască această situaţie, să-şi dea permanent seama de toate, bune şi rele, câte se ascund într-însa. Toţi membrii acestui stat şi în primul rând pătura lui conducătoare trebuie să-şi aibă gândul mereu aţintit la ele.” (Geopolitica și Geoistoria, Revista Română pentru sudestul european, București, 1941, pagina 3)